งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 นี้ ในโอกาสจัดงานเลี้ยง เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลา ขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำงาน การสอนลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ตลอดระยะเวลา ของอายุการทำงาน โดยในปีนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์, นายสุภาพ ศิริวรรณา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างความอบอุ่น ชื่นมื่น ณ SHABU OKEY สาขาช้างเผือกเชียงใหม่
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.00-14.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 130 ครั้ง