กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (17 สิงหาคม 65)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  ในการเรียนรู้ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และคณะ

 เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 392 ครั้ง