ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ

ในนวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 คุณวโรดม ปิฎกานนท์ </p>
					<!-- </div>-->
					<hr><br>


					<div class='list-group gallery'><div class=เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 125 ครั้ง