กิจกรรมฝึกงาน 2 (400290) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูก

นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ดำเนินกิจกรรมฝึกงาน 2 (400290) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มฐานอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์แก่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ [ต้นแบบ] ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 221 ครั้ง