จัดบูธแสดงสินค้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด

หน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิตพืช ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ ร่วมจัดบูธแสดงสินค้า และสนับสนุนรางวัลแก่สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำพูน จำกัด (สกต.ลำพูน จำกัด)เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 19 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 254 ครั้ง