ฝึกงานนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ได้ต้อนรับนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาการผลิตพืช เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 9 คนโดยกิจกรรมมีการรวมองค์ความรู้ และนักวิชาการ ผู้ควบคุมการฝึกงาน จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบูรการเนื้อหาร่วมกันเพื่อถ่ายทอดหลักวิชาการ และเทคนิควิธีแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม  – 22 ตุลาคม 2565 รวมจำนวน 320 ชั่วโมง

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 363 ครั้ง