คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เยี่ยมชมภาควิชาฯ

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ อ.ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 124 ครั้ง