นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

วันพุธที่ 10 สิงหคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษากระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อ เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดการไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โดยมี นายประเสริฐ คำออน และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 205 ครั้ง