จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี RF กำจัดมอดในข้าวถุง

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้นำเทคโนโลยี RF กำจัดมอดในข้าวถุง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือเอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 277 ครั้ง