การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 252 ครั้ง