การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเอนไซน์จากพืช และอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 คุณสุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเอนไซน์จากพืช ให้แก่ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสวน สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมีคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 37 คน 

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 275 ครั้ง