การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์

เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงผึ้งพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับผู้เลี้ยงผึ้งที่สนใจเทคโนโลยีสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช (นายกฤตพจน์ นันตะกูล โทร. 082-797-4979)เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 221 ครั้ง