นวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565 ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง และคณะ จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และ กรมปศุสัตว์ โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) 2564 เพื่อทดสอบการใช้จริงระดับฟาร์ม ณ บริษัท กุนทนโกลบอล จำกัด จังหวัดสระบุรี ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งให้สามารถผลิตอาหารประสิทธิภาพสูงที่ตันทุนต่ำโดยไม่ต้องใช้เกสรดอกไม้จากธรรมชาติเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงขาดแคลนอาหารผู้ที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 203 ครั้ง