ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมจัดกิจกรรมกาดโก้งโค้งเกษตรสัญจรในเทศกาลสงกรานต์สวนสัตว์เชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมจัดกิจกรรมกาดโก้งโค้งเกษตรสัญจรในเทศกาลสงกรานต์สวนสัตว์เชียงใหม่

                เมื่อวันที่ 13 -17 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ และนางสาวศศิรินทร์ อธิมา ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมกาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ภายใต้กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้ามีสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและลานสัตว์เล็ก สวนสัตว์เชียงใหม่

                ภายในงานมีการจัดจำหน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมือง ต้นไม้ กล้าไม้ รวมทั้งมีการจัดประเพณีสรงน้ำพระ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์และสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 43 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 13 เม.ย. 2565
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1128 ครั้ง