แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี2564 โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citation อันดับที่ 1 ประเภทอายุเกิน 45 ปี และ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ด้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citation อันดับที่ 2 ประเภทอายุไม่เกิน 45 ปีเอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ฐิติมา วงษ์วาน | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 137 ครั้ง