ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รางวัล "ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

2. นายกิตติชัย ทิพย์ทา รางวัล "ครุฑทองคำ ลูกจ้างประจำดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

 เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2565
เผยแพร่โดย : ฐิติมา วงษ์วาน | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 185 ครั้ง