ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออนไลน์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวศศิรินทร์ อธิมา ผู้จัดการศูนย์ฯ จัดการอบรมหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)” รุ่นที่ 1 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Video Conference โดยมี อาจารย์จามจุรี โสตถิกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 18 ท่าน 

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1599 ครั้ง