ประชุมหารืองานวิจัยด้าน Smart Agriculture ในการประเมินคุณภาพและตรวจสอบสารตกค้างในผลิตผลเกษตร ร่วมกับทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมหารืองานวิจัยด้าน “Smart Agriculture ในการประเมินคุณภาพและตรวจสอบสารตกค้างในผลิตผลเกษตร” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 431 ครั้ง