การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบบทรัพยากรเกษตรและตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564)

เวลา 07.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

ในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด 

รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ดูนก ชมไม้ แอ่วกาด @แม่เหียะ 

จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน

ณ สถานีวิจัยระบบบทรัพยากรเกษตร

และตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย

 

โดยได้รับการบรรยายองค์ความรู้

เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

การบริหารจัดการและรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตกร

รวมทั้งการตลาดสินค้าเกษตร 

จากคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ 

นักวิทยาศาสตร์เกษตร

(ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

และธุรกิจเกษตร) สังกัดศูนย์วิจัย

ระบบทรัพยากรเกษตร

 

อีกทั้งยังวิทยากรยังได้บรรยาย

เกี่ยวกับการทำเกษตรนิเวศในเมือง

และการพัฒนาพื้นที่ไร่แม่เหียะ

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

 

ซึ่งได้นำไปสู่การหารือแนวทาง

เพื่อสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1144 ครั้ง