คณะผู้บริหารจากบริษัท East West Seed International Limited ร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กับหัวหน้าศูนย์ฯและทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:15 น. คณะผู้บริหารจากบริษัท East West Seed International Limited นำโดย Mr.Douwe Zijp, President and CEO พร้อมด้วยทีมวิจัย ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องทำงานหน่วยวิจัย East West Seed และห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 480 ครั้ง