ร่วมแสดง "ความรัก" ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์

ศุนย์บริการวิชาการฯ ร่วมแสดง "ความรัก" ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์

ด้วยการส่งความช่วยเหลือแรงงานในแคมป์โป่งน้อย ที่ถูกกักตัวเอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2564
เผยแพร่โดย : กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 1036 ครั้ง