ทีมผลิตสื่อศูนย์ฯและประชาสัมพันธ์คณะ เข้าศึกษาดูงาน ด้านสารสนเทศการทำสื่อออนไลน์

ทีมผลิตสื่อศูนย์ฯและประชาสัมพันธ์คณะ
เข้าศึกษาดูงาน ด้านสารสนเทศการทำสื่อออนไลน์
เรื่องการผลิตคลิป การทำไลฟ์ถ่ายทอดสด 
การจัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom 
และอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)
ในวันนี้ เวลา 09.00 – 11.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1707 ครั้ง