การอบรมหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่”

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่”
สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการชงกาแฟ
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย
ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คนเอกสารประกอบ :

Photo : 85 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 เม.ย. 2564
เผยแพร่โดย : กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 1371 ครั้ง