นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่า

นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์ ซึ่งได้รับทุนสหกิจศึกษา จาก สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุขุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 777 ครั้ง