การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาข้อมูลทางการเงินของคณะในเบื้องต้น และหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ และแผนการดำเนินโครงการแสวงหารายได้ของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2564
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1380 ครั้ง