นายเสรี อิงสถิตธนวันต์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Oral Presentation”

นายเสรี อิงสถิตธนวันต์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Oral Presentation” ในงานประชุม The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA) Session Agriculture-Animal Science  ที่จัดระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดโดย the Erasmus Plus – Capacity Building in Higher Education (CBHE) ภายใต้โครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI)  โดยมี ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2564
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
เปิดอ่าน : 922 ครั้ง