การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ”


โดยได้รับเกียรติจาก อ.จตุรงค์  พวงมณี (นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) เชี่ยวชาญ) ให้การบรรยายในหัวข้อ “การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน-ผักกระถางปลอดสารพิษ” และการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเพาะกล้าผักแต่ละตระกูลให้งอกได้ดี” โดย คุณกุหลาบ  อุตสุข (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดผัก และการย้ายกล้าผัก  

โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.กุศล ทองงาม (นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้ดูแลและวางแผนงานของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ" ฯ ทั้งนี้บรรยากาศในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เปี่ยมไปด้วยความเป็นกันเอง และเป็นการ Learning by Doing ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจำนวนประมาณ 40 ราย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำกิจกรรมหรือต่อยอดสู่การพัฒนาการผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ ต่อไป.


 เอกสารประกอบ :

Photo : 45 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2563
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1640 ครั้ง