การเข้าค่ายฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย (Dara SMART Classroom) มีความประสงค์ให้นำนักเรียนในโครงการฯ ดังกล่าว ได้เรียนรู้และเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการฝึกทักษะและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เรื่อง การทำ cross section/long section เนื้อเยื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ (ลำต้นและราก) และการทำ cross section ใบพืชชนิด C3 C4 และ CAM ใน วันเสาร์ ที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. โดยมี นายสุริยา ตาเที่ยง (นักวิทยาศาสตร์) เป็นวิทยากร ในการอบรมปฎิบัติการครั้งนี้

   อนึ่งทางผู้จัดอบรม ขอขอบคุณ อาจารย์จามจุรี โสตถิกุล และเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาพืชสวนที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้ในการฝึกปฎิบัติการครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 1532 ครั้ง