วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาพืชสวน อาจารย์จามจุรี โสตถิกุลให้การต้อนรับ คุณหมอมานิตย์  รองวิจัยจากคณะแพทย์ และ Prof.  จาก University of Lethbridge  เข้าเยี่ยมชม ดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อณ ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

วันที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 16.00-16.30 น.  คุณหมอมานิตย์  รองวิจัยจากคณะแพทย์ และ Prof.  จาก University of Lethbridge  เข้าเยี่ยมชม ดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ ณ ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี อาจารย์จามจุรี โสตถิกุล เป็นผู้ให้การต้อนรับเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 4 มี.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 982 ครั้ง
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา