ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วันนี้ (11 พ.ย.2562) หลังจากการบรรยายและมีการ Work Shop ในช่วงเช้า โดย ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เสร็จสิ้นแล้ว ในเวลา 14.30 น. ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ ("Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches") ได้เข้าศึกษาดูงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562  โดยในการนี้ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้ให้เกียรติบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ท่าน จาก 19 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับบริบทโดยภาพรวมของงาน ความเป็นมา ระบบการจัดการของชุมชนหรือเครือข่ายเกษตรกร ทั้งจังหวัดน่าน และกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9.

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2004 ครั้ง