สาขาพืชไร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Next Generation Sequencing, Bioinformatics and Application in Agriculture

วันที่  15-17 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  ร่วมกับ The James Hutton Institute ประเทศสกอตแลนด์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการเรื่อง Next Generation Sequencing, Bioinformatics and Application in Agriculture ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี next generation sequencing (NGS) และเทคนิคทางชีวสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล NGS เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การเรียน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล NGSเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2562
เผยแพร่โดย : รำพรรณ พิชัยเงาะ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 939 ครั้ง
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา