ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จัดพิธีมุฑิตาจิต เนื่องในวาระที่ คณาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์   จัดพิธีมุฑิตาจิต และแสดงความยินดี เนื่องในวาระที่  คณาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 741 ครั้ง