Big Cleaning Day 2019

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

โดยในการนี้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งนับเป็นการทำความสะอาดศูนย์ฯ ประจำปี ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ทุกคนสนุกสนาน และได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีอันดีในองค์กร ผ่านกิจกรรมดังกล่าว เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 ส.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1827 ครั้ง