การฝึกงานทั่วไป (วิชา 361390) จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์-ชีวภาพ ได้รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกงานทั่วไป (วิชา 361390) จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและได้ปฏิบัติจริงในระดับการประกอบอาชีพ ณ “โรงงานผลิตปุ๋ยแม่เหียะ” ซึ่งการฝึกงานครั้งนี้มี นายสมศักดิ์ จีรัตน์ หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลา 10 สัปดาห์)เอกสารประกอบ :

Photo : 34 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 768 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]