ประมวลภาพ งานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย"

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ร่วมกันจัดงานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย"

ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (โดยการตัดต้นอ่อนทานตะวันและนำมาปรุงเป็นสลัดปลอดสารพิษ) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

โดยในงานครบรอบ 15 ปีนี้ มีทั้งพืชผัก ผลไม้ ข้าว ปลอดสารพิษ จัดจำหน่ายรวมทั้งการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การตรวจสารพิษตกค้างในเลือด และกิจกรรมสาธิตต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

อีกทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เกษตรปลอดพิษ ปลอดภัย ทำอย่างไร? จึงยั่งยืน...” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ,  อ.จตุรงค์ พวงมณี, ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล, คุณเฉลิม อรุณโรจน์ (ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง), และคุณพิภพ โสวะนา ตัวแทนเกษตรกรบ้านปิงน้อย อ. สารภี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากผู้บริโภคและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณผู้บริโภคและผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย. เอกสารประกอบ :

Photo : 75 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2021 ครั้ง