นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ลงเยี่ยมเยือนแปลงกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณฐากูร ปัญญาใส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรใน"กลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง" โดยมีคุณเฉลิม อรุณโรจน์ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไร่แม่เหียะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งดูแลมาตรฐานความปลอดภัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม เพื่อทำการขยายผลในมิติต่างๆ ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 3 ม.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2106 ครั้ง