งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

    ในวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2561 (13-14 November 2018) ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รวมทั้งคณาจารย์และนักวิชาการเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 at Kyriad Hotel Bumi Minang, Padang, West Sumatera, Indonesia.

    โดยในการนี้  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้รับเกียรติเชิญเป็น Keynote Speaker สำหรับการประชุมครั้งนี้ และสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการฯ ท่านอื่นๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้รับรางวัล Best Presenter ในงานประชุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์กรทางด้านการเกษตรในต่างประเทศ และพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2120 ครั้ง