ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

     เช้าวันนี้ (วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561) ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่นั้น ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ในการนี้ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ร่วมด้วยคุณกุหลาบ อุตสุข คุณฐากูร ปัญญาใส และคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ โดยหัวหน้าศูนย์ฯ ได้ทำการบรรยายเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและพืชผักพื้นบ้านของทวีปเอเชียหรือประเทศไทย รวมทั้งตอบปัญหาและข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

     โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เป็นการประชุมเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในสกุล Solanaceae เช่น มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง มะเขือ กาแฟ ยาสูบ โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท EAST - WEST SEED จำกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Asia and Pacific Seed Association (APSA) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2250 ครั้ง