พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

     ในวันนี้ (12 สิงหาคม 2561) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ในการนี้ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ร่วมกับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 12 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2082 ครั้ง