ผู้เข้าร่วมโครงการ Promoting Livelihood and Food Security. เข้าเยี่ยมชม"สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร"และ"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย"

      เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการ Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. ทั้งหมด 19 คน จาก 18 ประเทศ อาทิ บังกลาเทศ กัมพูชา ไนจีเรีย ชิลี มาลาวี  เอกวาดอร์ เม็กซิโก ฟิจิ  รวมทั้งประเทศไทย

      ได้เข้าเยี่ยมชม"สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร"และ"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" ตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ ประมาณ 07.30 น. เพื่อสัมผัสบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของสถานีวิจัยฯ ในไร่แม่เหียะและของตลาด โดยได้เรียนรู้การจัดการระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในมิติต่างๆ รวมไปถึงการจัดการตลาด การสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรที่มีชื่อว่า "กลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง" ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดย ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      และหลังจากได้เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เดินทางไปยังแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ คุณพิภพ โสวะนา และคุณเฉลิม อรุณโรจน์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง

     โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล ให้เกียรติบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งคุณทัพไท หน่อสุวรรณ คุณฐากูร ปัญญาใส  คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิชาการ/วิทยาศาสคร์เกษตร) และนางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ ที่ช่วยในการให้ความรู้และบรรยายเพิ่มเติม รวมทั้งอำนวยความสะดวกในประเด็นและเรื่องต่างๆ

     ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่จริง ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถและบรรยากาศในการฝึกอบรมในครั้งนี้.

     On 21st June 2018, foreigner participants from 18 countries in workshop “Promoting livelihood and Food Security through Diversified Farming Practice using Integrated System and Participatory Approaches” visited Agricultural Resource System Research Station and Pesticide-free Farmer Market. The participants experienced about pesticide-free vegetable production and lowland-rice production system. Beside from the field sites, participant enjoyed with the farmer commodities and learned how to strengthen and manage for farmer market and network.        เอกสารประกอบ :

Photo : 43 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2128 ครั้ง