โครงการห้องเรียนพิเศษเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน

      ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน โดยได้ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียน
ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรแบบ SMART ในหลากหลายมิติและหลายสาขาวิชา

     โดยในการนี้ ทางสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายใต้การบริหารงานของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้ทำการเปิดบูธเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ที่จัดขึ้นทุกวันพุธและวันเสาร์ (ติดตามรายละเอียดได้จาก https://www.facebook.com/carsrstation/) หรือ https://www.facebook.com/cmu.farmer.market

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรภายในสถานีฯ และศูนย์ฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณฐากูร ปัญญาใส(นักวิชาการ/วิทยาศาสตร์เกษตร) เป็นวิทยากรสำหรับการบรรยายในครั้งนี้.เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2092 ครั้ง