กิจกรรมจิตอาสา อาหารสัตว์รักษ์โลก

กิจกรรมจิตอาสา " รวมใจลดหมอกควันร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : อาหารสัตว์รักษ์โลก" วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ.โรงเรือนโคเนื้อ CMU BEEF สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดโดยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/681487

http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php…

https://www.youtube.com/watch?v=uNeh_FyELE8เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2561
เผยแพร่โดย : วัชรพงศ์ นรพัลลภ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1325 ครั้ง