ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเท่านั้น
2. พิมพ์ผลงานขนาด 1 หน้า A4 และคำอธิบายในหน้าถัดไป พร้อมทั้งส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ AI หรือ JPEG ทาง e-mail: watcharapong.n@cmu.ac.th
3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผลงานทุกชิ้นจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่เลียนแบบผลงานผู้อื่น
5. ในผลงาน ต้องมีคำว่า ANS และ CMU
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศผลการตัดสินทาง FB ของภาควิชาฯ @ANSAgriCMU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธุรการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944070-74เอกสารประกอบ :
Download PR ประกวดโลโก้

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2561
เผยแพร่โดย : วัชรพงศ์ นรพัลลภ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 995 ครั้ง