ภาควิชาฯนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน และ Master Plan ต่อคณะศิษย์เก่า

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน และ Master Plan ต่อคณะศิษย์เก่าภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาภาควิชา พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ณ ห้องประชุม MRT 1 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

 เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2561
เผยแพร่โดย : วัชรพงศ์ นรพัลลภ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1356 ครั้ง