บริษัท แอคอินเทค จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ " AGI Husbundry for farm "

บริษัท แอคอินเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เวทโปรดักส์กรุ๊ป ประชาสัมพันธ์โครงการ " AGI Husbundry for farm "  โดยบริษัทต้องการประสานงานระหว่าง นักศึกษาสัตวบาลที่สนใจตำแหน่งสัตวบาลฟาร์ม (สุกร) กับผู้เลี้ยงสุกรที่ต้องการพนักงานไปทำงานในฟาร์มเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2561
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1228 ครั้ง