บรรยายพิเศษโดย Prof. Kazutaka Umetsu จาก Department of Animal and Food Hygiene Graduate School of Animail Husbandry

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
Field test of a small-scale digester at an small dairy farm in suburban area of Kobe,Japan
และ Assessment of Fertilizer Properties of Digestate from Anaerobic Digestion of Dairy Manure
โดย Prof. Kazutaka Umetsu จาก Department of Animal and Food Hygiene Graduate School of Animail Husbandry
ณ ห้องเรียน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2561
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1065 ครั้ง