แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกรอกภาระงาน (TOR/JA)

เจ้าหน้าที่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกรอกภาระงาน (TOR/JA) ของพนักงานสายปฏิบัติการ ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2561
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1320 ครั้ง