งานทำบุญตึกศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมือง

09.30 - 12.00 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.49 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีในการทำบุญตึกที่ใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการรดน้ำดำหัวอาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและอิ่มอกอิ่มใจ ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1454 ครั้ง