การศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

13.00 - 16.00 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยผศ. ดร. โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และคณะฯ โดยได้รับความกรุณาจากศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำงานของ ศวทก.โดยมีคุณเทวินทร์ แก้วเมืองมูล และคุณทัพไท หน่อสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1323 ครั้ง