ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-06-11 830
2 การเปิดงานโครงการ/หลักสูตร: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ (เส้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ) 2022-03-19 1184
3 ประมวลบรรยากาศกิจกรรมพิเศษ ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 2022-03-05 868
4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 2022-02-05 1042
5 การสนทนากลุ่มอบต.สุเทพ (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกรูปแบบการตลาดชุมชน (โครงการวิจัย:การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่) 2021-12-11 1064
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-07 1133
7 การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบบทรัพยากรเกษตรและตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย 2021-11-27 1075
8 สื่อOnline องค์ความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่. 2021-10-25 1074
9 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2021-06-29 1293
10 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 2020-10-07 2125
11 การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ” 2020-09-26 1595
12 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและให้การบรรยายในงาน Lanna Expo 2020 2020-09-19 1434
13 การเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช ในกระบวนวิชา 360407 2020-07-21 1774
14 การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-03-07 1706
15 ประมวลภาพ "งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2020-02-22 1570
16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 2019-12-13 1749
17 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน"หอการค้าแฟร์ 2019” (TCC FAIR 2019) 2019-11-29 2588
18 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ พ่อกำนันอิ่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2019-11-23 1922
19 การนำเสนอผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-20 1707
20 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย 2019-11-16 1775
21 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2019-11-12 1963
22 พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" . 2019-11-11 1615
23 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC) 2019-09-09 2235
24 Big Cleaning Day 2019 2019-08-02 1711
25 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตาก  เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-07-03 1743
26 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม” 2019-06-25 1779
27 นักเรียนและคณะครู จำนวน 55 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-05-22 1943
28 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2019-05-18 1911
29 ประมวลภาพ งานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2019-02-16 1969
30 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน 2019-01-24 2488
31 โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-23 2282
32 คณะวิจัยและเกษตรกรอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-12 1974
33 นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ลงเยี่ยมเยือนแปลงกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง 2019-01-03 2037
34 มูลนิธิประกายแสงเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) 2018-12-04 2106
35 การนำเสนอหัวข้อในโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร 2018-11-21 1956
36 งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018-11-13 2063
37 นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2018-11-07 2069
38 การลงพื้นที่แปลงปลูกผักของเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงบริบท การเปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตร 2018-10-11 2071
39 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-09-28 2137
40 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-26 1936
41 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ" 2018-08-25 2414
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-21 1916
43 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 2018-08-12 1951
44 พิธีการปิดการฝึกอบรม Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-08-03 2481
45 ผู้เข้าร่วมโครงการ Promoting Livelihood and Food Security. เข้าเยี่ยมชม"สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร"และ"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2018-07-21 1988
46 โครงการบริการวิชาการ“ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ” 2018-07-21 2153
47 Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-07-16 2134
48 โครงการห้องเรียนพิเศษเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 2018-07-09 2039
49 การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ประจำปี 2561 2018-06-28 1818
50 การสาธิตให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการเรื่องการเพาะเห็ด ณ ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” 2018-06-16 1893
51 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็นSME4.0" และ"การตลาดออนไลน์4.0" 2018-05-28 1691
52 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 362 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2018-05-19 1820
53 นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มช. ในโครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-05-10 1589
54 การประชุมเพื่อผลักดันศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเข้าสู่ศวทก. 4.0 2018-05-08 1694
55 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร (Smart Aggie Camp 2018) 2018-04-30 1729
56 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2018-04-30 1527
57 งานทำบุญตึกศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2018-04-26 1679
58 โครงการ"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน"  ("AGGIE SUMMER CAMP 2018'') 2018-03-20 1790
59 การศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 2018-03-12 1862
60 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-02-28 1746
61 งานครบรอบ 14 ปี ตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2018-02-24 1742